Naujienos

Apie leidinius

Prenumerata

Reklama

Naudinga...

 

KNYGA

 

"Lietuvos Respublikos

DARBO KODEKSAS

 

(aktuali redakcija 2010 M. RUGPJŪČIO 1 D. )"     

Formatas - A5 

 

Knygos kaina - 21,20 Lt

Knygos atnaujinimų prenumerata iki 2011 12 31 - 96,00 lt

 Knygos turinys

 Užsakyti knygą ir/ar atnaujinimus

 

 Darbo kodeksas (DK)  – svarbiausias Lietuvoje darbo santykius reglamentuojantis dokumentas, vien per 2009 - 2010 m. buvo keistas ir pildytas 7 kartus. Keitėsi 33 teisės akto straipsniai (viso DK sudaro 303 straipsniai).

 

Šiemet SEIMAS skubos tvarka, birželio 4, 22 d. priėmė naujus DK pakeitimus reglamentuojančius įstatymus. Keitėsi ar buvo papildyti 17 DK straipsnių.

 

 Nauji pakeitimai:

 

Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 123(1) straipsniu ĮSTATYMAS
Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti 2010-06-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas

2010 m.

birželio

22 d.

 

Darbo kodekso 91 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-06-19 Nr.71-3553

2010 m.

birželio

4 d.

 

 Pakeitimų apibendrinimas (apžvalga)

 

2010 m. birželio 22 d. Seimas pritarė Vyriausybės pateiktiems Darbo kodekso pakeitimams.

 

Esminiai Darbo kodekso pakeitimai susiję su terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybėmis,  lankstesniu suminės darbo laiko apskaitos ir viršvalandinių darbų įvedimu, taip pat ir su darbuotojo galimybėmis sustabdyti darbo sutarties vykdymą. Vyriausybės teigimu, šiomis Darbo kodekso pataisomis siekiama padidinti darbo santykių lankstumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, derinti darbo santykių reglamentavimą su darbuotojų saugumo užtikrinimu ir jų teisių sustiprinimu.
 

Pakeitimais įteisinta galimybė nuolatinio pobūdžio darbui sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtose darbo vietose. Ši galimybė galios dvejus metus, tačiau ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki 2012 m. liepos 31 d. Po šios dienos pagal tokią terminuotą darbo sutartį tęsiantis darbo santykiams, darbo sutartis taps neterminuota. 
 

Šio pakeitimo dėka, darbdaviai turės galimybę lanksčiau pritaikyti savo pajėgumus, iškilus didesniam ar mažesniam gamybos, pardavimų ar paslaugų poreikiui, kadangi galės nevaržomai priimti asmenis nuolatinio pobūdžio darbui terminuotų sutarčių pagrindu. Darbdaviai bus linkę drąsiau priimti asmenis terminuotam laikotarpiui, kadangi darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis atleidimo procedūros yra ir greitesnės, ir pigesnės. 
 

Taip pat Darbo kodekso pataisomis nutarta liberalizuoti suminės darbo laiko apskaitos įvedimą. Iki šių pataisų priėmimo, suminę darbo laiko apskaitą galėjo įsivesti tik tam tikros nepertraukiamo pobūdžio veiklą vykdančios įmonės, be to Vyriausybė reguliavo tokios darbo laiko apskaitos įvedimo sąlygas, t.y. nustatinėjo darbus, sąlygas, kurioms esant galėjo būti įvedama suminė darbo laiko apskaita. Nuo šiol tokio pobūdžio darbo laiko apskaitą galės įsivesti bet kuri įmonė, kuri pasitarusi su darbuotojų atstovais ar kitais, kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais, dėl darbo apimčių jaus būtinumą taikyti  maksimalią 48 valandų darbo savaitę ir 12 valandų darbo dieną (pamainą) per 4 mėnesių apskaitinį laikotarpį, paliekant bendrus paros ir savaitės nepertraukiamojo poilsio reikalavimus.

 

Šis apribojimų panaikinimas padės verslui ne tik lanksčiau reaguoti į gamybos apimčių didinimo poreikius, verslininkai galės efektyviau ir be apribojimų planuoti darbo laiko apskaitą.
 

DK pakeitimais taip pat atsisakyta draudimo dirbti viršvalandinius darbus, numatyti išimtinius atvejus, kai darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus, o kitais atvejais leidžiama organizuoti viršvalandinius darbus tik darbuotojui raštiškai sutikus. Tačiau šie pakeitimai neturės įtakos Darbo kodekse nustatytiems viršvalandžių apribojimams - ne daugiau kaip 4 valandos per dieną ir ne daugiau kaip 120 valandų per metus, o kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais - 180 valandų per metus.
 

Šis pakeitimas taip pat laikomas dar vienu darbo santykių liberalizavimo įrankiu, kurio pagalba darbo sutarties šalys galės pačios nuspręsti, t.y. darbuotojas galės išreikšti sutikimą, dirbti viršvalandinius darbus ar ne.
 

Pagal priimtas pataisas darbuotojui, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, taip pat suteikiama galimybė sustabdyti įsipareigojimų pagal darbo sutartį vykdymą. Tuo atveju, jei darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų darbuotojui arba nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio, darbuotojas iki 3 mėnesių atleidžiamas nuo pareigos atlikti savo darbo funkcijas ir, jeigu darbuotojas pagrįstai sustabdo darbo sutarties vykdymą, darbdavys įpareigojamas mokėti ne mažesnę kaip 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją per mėnesį. 

 

Šis pakeitimas darbuotojams, nerandantiems savo nemokių darbdavių, suteikia galimybę oficialiai sustabdyti darbo funkcijų atlikimą, ir taip apsisaugoti nuo nepagrįstų, staiga atsiradusio darbdavio, kaltinimų dėl galimų pravaikštų.

 

Tačiau įtvirtinamas ir darbdavio apsaugos mechanizmas nustatantis, kad darbuotojas, nepagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą, atsakytų už darbdaviui padarytą žalą. Taip darbdaviai apsaugomi nuo nepagrįsto darbo funkcijų sustabdymo– pravaikštų.

 

Taip pat patikslinta streikų skelbimo tvarka: priimti sprendimą skelbti streiką šakos lygiu turės teisę šakos profesinių sąjungų organizacijos jų įstatuose nustatyta tvarka, aptarus Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje.

 

Vis gi Seimas, siekdamas užtikrinti darbuotojų padėties stabilumą, bei nepiktnaudžiavimą susidariusia situacija rinkoje, atmetė siūlymą, kuriuo buvo siekta įtvirtinti naują atleidimo pagrindą - atleisti darbuotoją darbdavio valia iš karto išmokant dvigubo dydžio išeitinę kompensaciją.

 

Tokiais Darbo kodekso pakeitimais yra siekiama padėti verslui lanksčiau reaguoti į ekonomikos pokyčius ir tuo pačiu skatinti darbo rinkos atsigavimą.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naujomis DK nuostatomis reikės remtis praktikoje

jau nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. 

 

Kiek dar kartų per 2010–2011 m. keisis pagrindinis darbo santykius Lietuvoje reguliuojantis teisės aktas, atspėti tikrai sunku...

 

Tad mūsų siūlomi produktai -

raktas į paprastą šios situacijos sprendimą.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Knyga „LR Darbo kodeksas (aktuali redakcija 2010 m. rugpjūčio 1 d.“).  

Knygos kaina – 21,20 Lt (pašto išlaidos įskaičiuotos).

 

2. Knygos „LR Darbo kodeksas (aktuali redakcija)“ atnaujinimų paketas iki 2011-12-31

(visi pakeitimai iki 2011 m. gruodžio 31 d.).

DK atnaujinimų komplekto kaina – 96 Lt (pašto išlaidos įskaičiuotos).

 

Svarbu! Užsakę mūsų DK atnaujinimų paketą, pasikeitus kodeksui, gausite ne papildomus lapus, bet naują knygą – kodekso aktualią redakciją po pakeitimų įsigaliojimo).

 

 

Į pradžią

Seminarai

Prenumerata

Kontaktai

Naudinga...